KURUMSAL

Politikalarımız

ERDEMLİ MAKİNA KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

Tüm hizmetlerimizde (vakumlu yol ve pist süpürme makinaları tasarım, üretim ve şatışı ) koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı odaklıyoruz.

Üretimimiz ve sistemimizin sürekli iyileştirmesi için tüm çalışanlarımızın gelişiminin ve eğitiminin esas olduğuna inanıyoruz.

Çalışanlarımızın düşüncelerinin , verdiğimiz hizmetle mükemmeliği  yakalamamızı  sağlayacağına inanıyor ve onların sağlığı ve mutluluğuna önem veriyoruz.

Ham madde, su ve enerjiyi etkin bir şekilde kullanarak çevre atıklarımızı en aza indirmek için çalışıyoruz.

Tüm faaliyet ve makinalarımızın risk analizlerini yaparak bunların kalite, çevre ve isg üzerindeki etkilerini  kontrol ediyor, azaltmak için gerekli işlemleri yapıyoruz.

Kalite, çevre ve isg konularındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için çabalıyoruz.

Üretim süreçlerimizde ortaya çıkan tehlikeli atıklarımızı lisanslı kuruluşlarda bertaraf ettiriyoruz.

Tüm çalışanlarımızın kalite, çevre ve isg konularında bilinçlendirilmesi için eğitim ve çeşitli faaliyetler düzenliyoruz.

Temin ettiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin kalite, çevre ve isg yönetim sistemine uygun olmasına çalışıyoruz.

Kalite, çevre ve isg yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlıyoruz.

Muhtemel acil durumları ve iş kazalarını oluşmadan önlemeye çalışıyoruz.

 

 

          ŞİRKETİMİZ Yönetim kadrosu ve çalışanları; kalite ,çevre ve isg’nin bireysel başarılarla değil, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirileceğinin ve bir yaşam biçimi olduğunun bilincindedir.